""

prifysgol abertawe

clirio ar agor nawr

cysylltwchârtîmclirio: 0800 094 9071 | gwnewch gais ar-lein

gwnewch gais drwy'r broses clirio hEDdiw mae gennym ystod o opsiynau llety ar gael。

prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw prifysgol abertawe,sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920.mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod,gyda chydbwysEDd o addysgu ac ymchwil rhagorol,ynghyd ag ansawdd bywyd gwych。

mae ein campysau glan-môrgodidogyn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o'r byd,sy'n galluogi'r bobl sy'n ymunoâniddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n eu paratoi ar gyfer gyrfaoEDd llewyrchus a llwyddiannus。

ydych chi'n ymunoânyym mis mEDi?

mae gennym lwyth o wybodaeth i'ch cynorthwyo i gynllunio a pharatoi at at fywyd myfyriwr:

THE gwobr
WhatUni Student Choice Awards 2019 logo
Athena Swan Silver Award
TEF