100%O waith ymchwil adranýgymraegösafon ryngwladol

100%O waith ymchwil adranýgymraegösafon ryngwladol


ymchwil adranÿgymraeg

ERS海岸公园及海岸Ÿmileniwm,dangosoddÿ三asesiad ymchwil(2001,2008,2014)FOD adranŸgymraeg YN联联Øragoriaeth YM mhrifysgol abertawe,a'r人员YN cynhyrchu'n gyson waith ymchwil o'r RADD flaenaf YN rhyngwladol。 fodd bynnag,Y mae'r traddodiad ymchwil炔ymestyn炔醇我ddechreuadau'r brifysgol,锅oedd亨利路易斯一个桑德斯路易斯炔dysgu炔adranÿgymraeg。

炔fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014,dyfarnwyd BOD 100%O waith ymchwilýgymraegösafon ryngwladol neu'n uwch呐hynny,一个BOD 69%o'r gwaith一个gyflwynwydösafon ragoriaeth炔rhyngwladol,neu'n arwainÿMAES炔rhyngwladol。 dyma'r canlyniad gorau ymhlith adrannau'r gymraeg一个gyflwynodd EU gwaith AR欧盟EU笔勋i'r arolwg ymchwil。

rydym炔gweithio'n AGOS格达niferöadrannau eraill炔genedlaethol交流炔rhyngwladol,AC炔rhanögonsortiwm ymchwil sy'n cynnwys ynddo niferöadrannau cymraeg一个cheltaidd炔ýdeyrnas unedig。 cliciwch YMA上午fanylion.

rydym hefyd YN cydweithio'n AGOSâniferØymchwilwyr mewn meysydd eraill YM mhrifysgol abertawe,甘gynnwys saesneg,哈内斯,gwleidyddiaeth,ieithoedd现代,Y cyfryngau,gofal iechyd,Y gyfraith。

cyhoeddiadau diweddar

ymhlith cyhoeddiadau diweddar人员adranŸgymraeg a'r cyfrolau sydd AR鳍欧盟cyhoeddiÿ梅:

 • parcio,tudur哈勒姆
 • Ÿgyfraith YN EIN LLEN, 河圭内斯招架
 • cyrraedd一个cherddi eraill, 阿伦·德
 • 的威尔士语和英语文体比较 - arddullegÿgymraeg, s.morris一个k.j.rottet
 • 桑德斯ÿdramodydd, tudur哈勒姆
 • 凯特:凯特cofiant罗伯茨1891年至1985年, 阿伦·德
 • 鲍勃:cofiant河威廉姆斯招架1884年至1956年, 阿伦·德
 • 沃尔多·威廉姆斯:cerddi 1922年至1970年, golygiad阿伦·德罗伯特·里斯
 • rhwngÿllinellau, 克里斯廷·詹姆斯
 • machlud cyfraith hywel, golygiad克里斯廷·詹姆斯
 • canolfannau cymraeg一个rhwyd​​weithiau cymdeithasol oedolion sy'n dysgu'r gymraeg, 史蒂夫莫里斯黑泥gruffudd
 • 哈·琼斯Ølangwm, 一种。 cynfael湖

prosiectau ymchwil

湄niferøbrosiectau ymchwil AR waith炔年adran,邪ÿ corpws cenedlaethol cymraeg cyfoes。美史蒂夫莫里斯YN aelod o'r添rheoli交流协会亚历克斯·洛弗尔YN GYD-ymchwilydd ARŸprosiect HWN。美cynorthwy-YDD ymchwil YN年adran hefyd ynghlwm WRTHÿprosiect。
美aelod arallØ人员,博士gwennan海厄姆,YN aelodØgonsortiwmÿprosiect rhyngwladol COMBI (“sgiliau cyfathrebu AR gyfer mewnfudwyr mewn cymunedau gwaith dwyieithog)。 mae'r consortiwm炔cynnwys 6 phartner O 5 gwlad ewropeaidd。

cyhoeddiadau ymchwil nodedig年adran YNÿgorffennol

ymhlith cyhoeddiadau ymchwil nodedig人员年adran YNŸgorffennolÿ美 datblygiad年iaith gymraeg (亨利刘易斯), 威廉姆斯pantycelyn (桑德斯刘易斯), elfennau gramadeg cymraeg (斯蒂芬学家威廉斯), Ÿtreigladau a'u cystrawen (吨。学家摩根), 高卢人名 (d。埃利斯埃文斯), 摩根llwydÿllenor (休贝文), gŵyl瓜利亚:年艺术节YN OES奥尔维多利亚1858年至1868年 (海韦尔·特菲·爱德华兹), HIR OES i'r iaith (罗伯特·欧文琼斯),cerddi'r ficer:detholiadØgerddi瑞斯·普里查德 (内斯塔劳埃德), 在中间的威尔士文学研究 (brynley F。罗伯茨), //dafyddapgwilym.net (戴维德·约翰斯顿AC eraill) ÿgymraeg一个phobl ifanc (黑妮gruffudd)。 WRTH GWRS,detholiad bychan YN unig yw'r未HWN,NAD YW chwaith YN rhestru gweithiau'r人员presennol,OND DYNA FLAS ICHI AR draddodiad ymchwil adranÿgymraeg。 heddiw,湄niferöbrosiectau ARýgweill YM MAES cynllunio ieithyddol,ieithyddiaeth gymhwysol,llenyddiaeth一个diwylliant库姆DDOE一个heddiw,ynghyd AG ysgrifennu creadigol。

cynhelir DWY ddarlith goffa'n flynyddol,SEF darlith goffa亨利路易斯一个darlith goffa海韦尔·特菲·爱德华兹,AC mae'r adran炔cynnal cyfresiöseminarau ymchwil炔ýcoleg炔rheolaidd。