""

贝丝mae'r swyddfa anableddau YN EI wneud?

点头ÿswyddfa anableddau YW darparu gwasanaethau gwybodaeth交流arweiniad proffesiynol我fyfyrwyr anabl一个myfyrwyr AG anghenion penodol一个/ neu的gyflyrau meddygol,o'r ADEG maent炔cyflwyno CAIS未列名iddynt raddio。 EIN hamcan YW CAEL gwared AR arferion sy'n gwahaniaethu,sicrhau BOD cyfleusterau'n hygyrch一个darparu gwasanaethau hyblyg我fyfyrwyrý湄angen cymorth arnynt drwy barhau我adolygu一个gwella EIN gwasanaethau一个sicrhau EU BOD炔cyflawni safonau arfer gorau。 mae'r swyddfa anableddau'n rhanØ wasanaethau cymorth cynhwysol我fyfyrwyr。