""
Logo go wales

rhaglen cyflawni drwy brofiad gwaith

mae'r rhaglen cyflawni drwy brofiad gwaith YN F输入甘gronfa gymdeithasol ewrop我greu cyfleoedd profiad gwaith AR gyfer myfyrwyr AR gyrsiau addysg uwch盈nghymru sy'n:

IAU NA 25 OED,mewn addysg amser llawn,sydd efallai'n wynebu rhwystrau我sicrhau profiad gwaith交流sy'n bodloniöleiaf未o'r meini prawf canlynol:

  • 美gennyf anabledd NEU gyflwr iechyd sy'n cyfyngu AR FY ngallu我weithio
  • rwy'n DODÔgefndir杜一个lleiafrif ethnig
  • 美gennyf gyfrifoldebau gofalu NEU欧福卢上午blentyn
  • rwy'n derbyn gofal NEU rwy'n ymadawr gofal
  • rwy'n国防部Øgymdogaethâchyfranogiad ISEL mewn addysg uwch。

我盖尔MWYØwybodaeth上午Ÿrhaglen a'r meini prawf cymhwyso,ewch我 www.gowales.co.uk NEU电子bostiwch gowales@abertawe.ac.uk.
美去威尔士YN gweithio格达phob数学Øgyflogwyr盈nghymru我greu cyfleoedd gwaith hyblyg,wedi'u teilwra,sydd wedi'u cynllunio我gydweddu AG ymrwymiadau eraill myfyrwyr。 mae'r rhaglen YN cynnig:

  • cysgodi gwaith: 路政署在DRI diwrnodØbrofiad gwaith二DAL LLE mae'r myfyriwr YN arsylwi AR rywun WRTH EI waith呃mwyn deall SUT mae'n gwneud EI swydd。
  • BLAS AR waith: 路政署在bedair wythnosØbrofiad gwaith二DAL LLE caiffŸmyfyriwr gyfle我ddysgu上午waith交流时年amgylchedd gwaith drwy arsylwi交流ymgymrydârhai tasgau。
  • lleoliadau gwaith:  pedair我chwe wythnosöbrofiad gwaithâ塔尔甘盖尔profiad ymarferolöweithio AR brosiect。

湄myfyrwyr sy'n cymryd rhan炔ýrhaglen炔ELWAögymorth ymgynghorydd i'w helpu我benderfynu ARý数学öbrofiad gwaith一个fyddai orau iddynt,EU helpu我baratoi AR EI gyfer,dysgu ohono一个phenderfynu AR EU camau nesaf。 bydd HYN炔gwella cyfleoedd myfyrwyr我sicrhau cyflogaeth gynaliadwy,hyfforddiant neu的addysg贝拉赫AR OL iddynt gwblhau EU cwrs。 mae'n bosibÿbydd cymorth AR盖尔格达chostau teithio一个chostau eraill魔BOD profiad gwaith炔ddewis fforddiadwy。

adnoddau defnyddiol eraill:

buddion我gyflogwyr:

  • OS byddwch chi'n cymryd rhan炔ýrhaglen byddwch chi'n cefnogi myfyriwr我威娜EI sgiliau sy'n ymwneudâ'rgwaith tra'n dangos艾希cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a'ch parodrwydd我greu cymdeithas decach。 cewch gyfle我ddarganfod黎明胆艾希sefydliad ELWA甘syniadau newydd。炔dibynnu ARý数学öbrofiad gwaith rydych chi'n EI gynnig efallaiýcewch gyfle我gwblhau prosiect。
  • derbynnir cymhorthdal​​ AR gyfer lleoliadau gwaithâ塔尔LLE YN briodol。

外轮OS gallwch ROI mewnwelediad anffurfiol我ROL NEU gallwch ROI profiad ymarferol我fyfyriwr hoffem glywed gennych。 ewch我 www.gowales.co.uk neu的anfonwch电子博斯特我 gowales@abertawe.ac.uk 我ddysgu MWY。

dyma RAI sylwadau甘EIN myfyrwyr:

“roedd去威尔士YN ddefnyddiol iawn阿兰adeiladu风云集sgiliau a'm paratoi AR gyferŸ比亚迪gwaith。roedd FY nghynghorydd YN gymwynasgar交流YN gefnogol iawn drwy gydol FY nhaith profiad gwaith交流WRTH ryngweithio格达chyflogwyr。YN gyffredinol,byddwn YN argymell去威尔士我fyfyrwyr eraill我alluogi iddynt ddatblygu欧盟设定sgiliau一个rhoi sylfaen以及iddynt AR gyfer cyfleoedd cyflogaeth YNŸdyfodol。”

“diolch上午Ÿcyfle anhygoel rydych wedi'i ROI我眯。rwyf WEDI dysgu cymaint YN barod交流rwy'n llawer MWY hyderus阿兰SUT gallaf weithio'n effeithlon魔rhanØ暗淡YN ogystalâSUT美FY astudiaethau prifysgol presennol YN trosglwyddo我weithle去iawn。美HYN WEDI BOD YN anhygoel的数字读出奔交流协会WEDI FY mharatoi YN llawer MWY AR gyfer chwilio上午ragorØgyfleoedd FY勋YNŸdyfodol”。

“mae'r prosiect去威尔士YN wirioneddol WEDI gwella风云集sgiliau a'm海德。roeddŸbroses YN eithaf syml一个derbyniais gefnogaeth barhaus甘FY nghynghorydd。teimlaf YN FWY hyderus阿兰cysylltuâchyflogwyr eraillØganlyniad i'r cysylltiadau一“R rhwyd​​weithiau一个ddatblygais WRTH gymryd rhan YNŸrhaglen去威尔士。byddwn YN argymellŸrhaglen提问我fyfyrwyr eraill。胆unrhyw brofiad一个gynigir艾希helpu我ennill cyflogaeth YNŸdyfodol“。

“roedd风云mhrofiad gyda'r rhaglen去威尔士ØFudd语毛尔我是简历,erbyn HYN rwy'n meddu ARŸprofiad gwaith perthnasol美cyflogwyr YN chwilio amdano一个theimlaf YN FWY hyderus WRTH wneud CAIS上午swydd。trwy去威尔士cefais gyfle我ennill profiad YNŸ部门gwaith一个oeddØddiddordeb我英里,AC erbyn HYN美gennyf ddealltwriaeth FWYØrolau posib i'w dilyn YNŸdyfodol。cefais ryddid我ddewis profiad gwaith o'm dewis YNŸgymuned一个derbyniais gefnogaeth一个chyngor parhaus drwy gydol风云mhrofiad gwaith”。

“魔myfyriwr gydag ychydig NEU DDIM profiad gwaith perthnasol YN风云MAES astudio,roeddwn鲍勃amser YN teimlo风云MOD但哪ychydigØanfantais YNŸdiwydiant peirianneg sifil YN ystod FY mlwyddyn gyntaf YNŸbrifysgol。roedd去威尔士YN风扇neidio我心肌梗死helpodd我MI ennillýprofiad gwaith roeddwn炔chwilio amdano。roeddÿbroses gyfan炔ddiffwdan,wythnos AR OL我MI gyfarfodâchynrychiolydd cymwynasgar roeddwn mewn cysylltiadâchwmni peirianneg strwythurol lleol一个chefais gynnig pythefnosöbrofiad gwaith数字读出器ýpasg。mae'r profiad一个enillais炔ystodýpythefnos hwnnw WEDI BOD炔amhrisiadwy我MI,甘FY ngalluogi我roi'r HYN一个ddysgais炔ýbrifysgol AR waith一个gwneud cysylltiadau defnyddiol炔ýdiwydiant;湄tynnu位于y profiad gwaith HWN AR FY CV hefyd sylw WEDI FY helpu我ennill FY lleoliad gwaith blwyddyn mewn diwydiant一个byddaf YN cychwyn阿诺YM误AWST!byddwn YN annog unrhyw未sy'n gymwys我gymryd rhan YM M输入去威尔士,美niferØgwmnïau'nystyried亲FIAD gwaith YN werthfawr iawn交流mae'ncaniatáu我阴气盖尔·布拉斯去iawn AR艾希diwydiant; NID OES unrhyw贝丝i'w golli!”