""

rydw i'n ymgyrchydd

rwy'n dwlu AR wenyn。美llawerØsŵolegwyrYN国防部i'r pwnc YN awyddus我astudio anifeiliaid毛尔“cyffrous” OND ERS我英里ddechrau gwylio gwenyn,doedd暗淡troi'n OL。

PO fwyafŸdysgais上午ecoleg gwenyn一个chymhlethdod欧盟bywydau,mwyafÿtyfodd FY niddordeb ynddynt。胆gwenyn ddylanwadu AR EIN饮食,EIN hamgylchedd A'N diwylliant路政署YN OED。

美gwenynen YN rhywogaethymbarél。 trwy EU hamddiffyn NHW,rydym炔amddiffyn ecosystemau cyfan - Øflodau gwyllt一个phryfed eraill我亚达一个mamaliaid。希年amddiffyniad hwnnw,rydym炔EU rhoi NHW我GYD A'N hunain mewn perygl。

美FY ymchwil我bryfed sy'n peillio eisoes YN gwneud gwahaniaeth OND hoffwn我wneud llawer MWY。

llwyddodd FY ymchwil israddedig我berswadio未cyngor我NEWID EI bolisi AR drefniadau托里gwair。贝拉赫,mae'n torri'r gwair AR ymylonŸffordd YN LLAI反洗钱交流YN plannu MWYØflodau gwyllt。 AR gyfer FY ngradd meistr trwy ymchwil,rwy'n astudio SUT美peillwyr YN defnyddio ardaloedd blodau gwyllt YN ninasoedd德库姆。

呃hynny,credaf FOD addysgu厂ynghylch pwysigrwydd pryfed sy'n peillio年联合国铁道部bwysigâchadwraeth lwyddiannus。

roedd FY nhiwtor WEDI FY rhoi mewn cysylltiadâ'rgymdeithas ryngwladol AR gyfer ymchwil gwenynen一个helpais我ddatblygu EI phecyn addysgu上午DDIM我ysgolion cynradd。 roeddwn hefyd WEDI helpu我hyrwyddo EI nodau炔ýbabell gwyddoniaeth炔年音乐竞赛会genedlaetholÿllynedd。

gobeithioÿbyddýbrwdfrydedd a'r ymroddiad一个ddatblygais我YM mhrifysgol abertawe炔helpu我ysbrydoli cenhedlaeth newydd我edrych AR bethau mewn ffordd wahanol;我werthfawrogi planhigion交流anifeiliaid一个allai魔arall ymddangos炔DDI-点头一个diogelu cynefinoedd oherwydd NAD ydynt炔perthyn我NI炔unig。

FY mreuddwyd YW ennill博士一BOD YN ecolegydd ymchwil。 DWI是我很canfyddiadau ddarbwyllo llunwyr cyfreithiau我wneud rhagor我ddiogelu pryfed sy'n peillio a'u cynefinoedd。 gallai hynny wneud gwahaniaeth去iawn i'r比亚迪。”