SUT我gysylltuâ'rswyddfa raddio

OS OES unrhyw ymholiadau pellach gennych ynglynâ'rcynulliadau,美croeso我阴气gysylltuâ'rswyddfa raddio:

ffôn:

+44(0)1792 602703

+44(0)1792 295293

+44(0)1792 602298

+44(0)1792 602755

E-博斯特: graduation@abertawe.ac.uk

ÿswyddfa raddio
gwasanaethau academaidd
prifysgol abertawe
单公园
abertawe
SA2 8页

mae'r gwasanaethau academaidd wedi'i lleoli YM mlocýstablau nesaf我abaty单,2.1 AR 单身校园地图.

湄AR EIN swyddfeydd AGOR或ddydd Llun我ddydd gwener上午8点 - 下午四点。

sylwer WRTH gysylltuâ'rswyddfa raddio,efallaiÿbyddwn炔gofyn上午brawf adnabod率(e.e. rhif cofrestru myfyriwr)

NI全体员工ryddhau gwybodaeth我bobl(甘gynnwys rhieni),heblaw'r myfyriwr penodol,希伯来ganiatâdysgrifenedig我hynny wneud。