coronafeirws:Y diweddARaf

byddÿbrifysgol 炔gwneud POB ymdrech我ddarpARu POB cwrs炔联利支助 â'r disgrifiadau a 盖尔YN nhudalennau gwe'r cwrs perthnasol AR ADEG艾希CAIS。 fodd bynnag,胆 FOD sefyllfaoeddfydd YN ddymunol neu'n angenrheidiol i'r brifysgol wneud newidiadau YN narpARiaeth y cwrs n嗳llCYN NEU AR OL cofrestru.

mae'r wybodaeth伤残人体育组织AR gyfer myfyrwyr sy'n dechrau欧盟cyrsiau YN 2016 NEU WEDI hynny。

魔arfer,NI fyddÿbrifysgol炔gwneud newidiadau sylweddol iawn我gyrsiau(ER enghraifft,newid的teitlÿcwrs,ailstrwythuro sylweddol,newid的sylweddol YNG nghynnwysÿcwrs,neu的gyflwyno rhwystr我ddilyniant)一个fyddai'n effeithio AR fyfyrwyr sydd eisoes WEDI dechrau欧盟cwrs。 mewn amgylchiadau eithriadol,胆FOD angen i'r brifysgol wneudŸFath的NEWID AR OL我ddeiliad cynnig dderbyn LLE。 NI fydd HYN炔digwydd LLAI NA 5误CYN cofrestru。 c嗳ff deiliadŸCYNnig EI hysbysu是ŸNEWID一个chyfle我dynnu EI盖斯YN OL一gwneud CAIS我sefydliad ARall。

gellid gwneud newidiadau er嗳ll YNG nghynnwysÿcwrs,Y lleoliad astudio,Y dulliau cyflwyno a'r ddarpariaeth addysgu oherwydd datblygiadau炔ýpwnc担sylw,gwelliannau我arfer addysgu NEU asesu,gofynion prosesau achredu allanol,newidiadau staffio,cyfyngiadau阿兰adnoddau neu的newidiadau阿兰argaeledd cyfleusterau。 bydd newidiadau o'r Fath的YN ystyried disgwyliadau rhesymol darpAR fyfyrwyr一个myfyrwyr presennol。

hysbysir deili嗳d CYNigion上午unrhyw newidiadauØbwys了呗gyfle我dynnu'n OL o'r cwrs。

efall嗳Ÿbydd工会NATURŸsetliad brexit一个drafodwyd甘lywodraethŸ杜YN effeithio AR raglenni交流opsiynau astudio YM mhrifysgolionŸ杜hefyd。 bydd MWYØwybodaeth AR盖尔MAESØ法律。