""

呃mwyn cefnogi busnes diwwydiant

cafodd prifysgol abertawe ei sefydlu ar sail egwyddorion arloesi a chydweithredu。在ymchwil sy'n arwain y byd sydgu,gradedition a myfyrwyr talentog,hyfforddiant proffesiynol a datblygu sgiliau,cyfleusterau ac adnoddau o'r radd flaenaf a nifer o gyfleoedd masnachol eraill,drwy gydweithio ni,gall eich sefydliad gael mynediad at ymchwil sy'n arwain y byd syd。

ymaelodwchâlinc:prifysgol abertawe

mae linc:prifysgol abertawe,yn rhwyd​​waith cydweithrediadol a fydd yn galluogi sefydliadau sector preifat,sector cyhoeddus a thrydydd sector i gysylltu ag eraill a chael mynediad i adnoddau ac arbenigedd i gefnogi twf sefydliadol。

cofrestrwch heddiw

cofrestrwch我是cylchlythyr

Tabl gyda chylchlythyr Prifysgol abertawe arno

cewch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau busnes,digwyddiadau a chyfleoedd diweddaraf gan brifysgol abertawe trwy ein cylchlythyr chwarterol。
cofrestrwch nawr