""

RHWYDWAITH ABERTAWE

Yn 2020 bydd y Brifysgol yn dathlu ei chanmlwyddiant ac edrychwn ymlaen at ddathlu’r garreg filltir hanesyddol hon gyda’n cymuned fyd-eang o gyn-fyfyrwyr. Rydym yn hynod falch o’n rhwydwaith byd-eang o 100,000 o gyn-fyfyrwyr. Rydych chi’n cynrychioli popeth sydd wedi gwneud y ganrif ddiwethaf yn bosib, a gobeithiwn eich bod yr un mor falch o ddweud mai Prifysgol Abertawe yw eich prifysgol chi.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Gydag amseroedd cyffrous o’n blaenau, hoffem gadw mewn cysylltiad. Felly i sicrhau eich bod yn cael yr holl newyddion am Abertawe diweddarwch eich manylion  

Boed gartref neu dramor, edrychwn ymlaen at gysylltu â chi.

Penodau rhyngwladol

Nid yw rhwydwaith Abertawe byth yn bell

Students walking through the bay campus