""

gwyddor gofal iechyd(ffisioleg gardiaidd),BSC(荣誉)

wedi'i achredu甘年ysgol genedlaethol gofal iechyd一个gwyddoniaeth,cymdeithasÿgwyddorau cardiolegol一个thechnoleg a'r cyngor cofrestru AR gyfer ffisioleg glinigol