""

Beth sydd ei angen arnoch er mwyn astudio yn Abertawe

Mae gennym leoedd gwag ar draws amrywiaeth o bynciau ar gyfer mynediad ym Medi 2019 – cysylltwch â ni ynghylch gofynion mynediad cyrsiau penodol. 

Rydym hefyd yn croesawu ymholiadau gan ymgeiswyr sy’n ymchwilio i ddechrau cwrs yn 2020 – gweler ein prosbectws ar-lein i gael gwybod am ystodau cynnig nodweddiadol neu cysylltwch â ni.

Os ydych yn derbyn graddau AAA-AAB neu gyfwerth, byddwch yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Rhagoriaeth neu Deilyngdod - gweler yma am fwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd, mae cymwysterau yn y DU yn cael eu diwygio'n sylweddol; mae Prifysgol Abertawe wedi ystyried yn ofalus y wybodaeth sydd ar gael hyd yn hyn ar y newidiadau, ac mae datganiad wedi cael ei gyhoeddi - Qualification Reform Statement PDF.  

Bagloriaeth Cymru Uwch – bydd ymgeiswyr yn gallu bodloni ein gofynion ar sail tair Safon Uwch neu ddwy Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Cymhwyster Prosiect Estynedig – 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Rydym yn annog ymgeiswyr i ddisgrifio gwaith ymchwil y Cymhwyster Prosiect Estynedig yn eu datganiadau personol UCAS, yn enwedig pan fydd yr ymchwil yn berthnasol i’w cwrs a/neu eu gyrfa arfaethedig.