perthnasol我fyfyrwyr sydd WEDI ymrestru炔ýbrifysgol炔swyddogol

gofyn上午广告daliad

OS ydych WEDI gordalu NEU OS yw'ch ffioedd dysgu wedi'u gostwngØganlyniad我hysbysiad hwyr甘noddwr NEU OS ydych WEDI gohirio NEU dynnu YN OL o'ch rhaglen,gallwch ofyn上午广告daliadØswyddfa阿里安Ÿbrifysgol(WEDI”我lleoli AR LAWR gwaelod年adeilad cyllid)。

blaendal myfyrwyr rhyngwladol

mae'r blaendal myfyrwyr rhyngwladolö£2000暗淡OND炔广告daladwy OS YW myfyriwr炔CAEL gwrthod FISA我astudio'n llawn-amser炔Ý杜(rhaid cynhyrchu tystiolaeth ddogfennol)neu的OS YW myfyriwr炔methuâchwrddâgofynion mynediadÿ brifysgol。

talu'r广告daliad

unwaithŸpenderfynir BOD广告daliad YN daladwy rhaid广告dalu'r taliad dilynol i'r人一wnaethŸtaliad gwreiddiol甘ddefnyddio'r未沉闷Ø大路â'rtaliad gwreiddiol YN联利支助âgofynion deddfwriaeth gwrth-wyngalchu阿里安ÿ杜.

广告daliad oherwydd tynnu YN OL / gohirio

OS ydych炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)瘿成本艾希ffioedd dysgu盖尔EI haddasu炔seiliedig ARýdyddiad奥拉夫ýbuoch炔bresennol炔Ýbrifysgol(gweler年adran SUTŸcaiff艾希ffioedd欧盟haddasu 伤残人体育组织).bydd SWMŸFFI一个addasir YN dibynnu AR艾希carfan,statws艾希cwrs一个BLE年ydych YN BYW。

sylwer:

 • NI chaiff CAIS上午广告大路ffioedd EI ystyried奥尼百BOD ffurflen dynnu YN OL NEU ohirio wedi'i chymeradwyo甘艾希adran 'gartref'/ Y gofrestrfa academaidd a'i phrosesu甘Ÿswyddfa cofnodion myfyrwyr。美ffurflenni AR盖尔o'ch adran
 • LLE博myfyriwr rhyngwladol炔ymrestru OND炔gohirio炔ystod pythefnos cyntafÿTYMOR,byddÿbrifysgol炔cadw£1000 o'r FFI一个delir
 • caiff gordaliad ffioedd dysguöganlyniad我ohirio astudiaethau EI gario ymlaen炔awtomatig i'r sesiwn academaidd nesaf。 caiffŸcredyd EI ddefnyddio我大路上午unrhyw atebolrwydd ffioedd年EID iddynt WRTH ailddechrau astudiaethau。胆myfyrwyr fodd bynnag gwneud CAIS ffurfiol上午广告daliad ARÿpwynt gohirio
 • OS ydych YN ailddechrau艾希astudiaethau AR OL cyfnodØohirio AR ddechrau'r flwyddyn academaidd nesaf,byddwch YN atebol上午gostau'r cwrs YN llawn 我ÿflwyddyn honno
 • OS YW myfyriwr rhyngwladol wedi'i(克)wahardd NEU EI dynnu / thynnu炔醇oherwydd“diffyg presenoldeb” caiffýdyddiad一个gyflwynir我asiantaeth ffiniau'r杜EI ddefnyddio在ddiben AIL-gyfrifo ffioedd

 

SUTŸcaiff艾希ffioedd欧盟haddasu

israddedig UE杜

OS ydych炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)caiff艾希costau ffioedd dysgu EU haddasu按比例炔seiliedig ARýdiwrnod diwethafýbuoch炔bresennol。 gweler Ÿdadansoddiad伤残人体育组织YN seiliedig AR艾希blwyddyn队列

 • ystyrirÿflwyddyn academaidd炔gyfnod astudio 30 wythnos wedi'i rhannu'n DRI thymor academaidd (AC eithrio cyrsiau ansafonol)
 • OS ydych炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)CYN Y 5 hydref 2018,caiff costau艾希ffioedd dysgu EU canslo YN gyfan gwbl
 • AR OL hynny,cyfrifir atebolrwydd上午ffioedd fesul TYMOR gydag isafswm O 25%炔daladwy炔nhymor 1,50%炔nhymor 2 100%炔nhymor 3
 
 

十九分之二千〇十八

dyddiad奥拉夫Ÿbuoch YN bresennol

 

atebolrwydd FFI

二十零分之二千○十九

dyddiad奥拉夫Ÿbuoch YN bresennol

 

atebolrwydd FFI

TYMOR 1(rhwng 2018年8月10日一14/12/2018) £2250

 

TYMOR 1(rhwng 2019年7月10日一13/12/2019)           

£2250

TYMOR 2(rhwng 2019年7月1日2019年12月4日一)

£4500 TYMOR 2(rhwng 2020年6月1日2020年3月4日一) £4500
TYMOR 3(rhwng 2019年6月5日一个14/06/2019) £9000 TYMOR 3(rhwng 20/04/2020一个2020年5月6日) £9000
israddedig rhyngwladol

OS ydych炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)caiff艾希costau ffioedd dysgu EU haddasu按比例炔seiliedig ARýdiwrnod diwethafýbuoch炔bresennol。

 • ystyrirÿflwyddyn academaidd炔gyfnod astudio 30 wythnos wedi'i rhannu'n DRI thymor academaidd (AC eithrio cyrsiau ansafonol)
 • OS ydych炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)CYN Y 5 hydref 2018,codir FFIö £1000 YN unig
 • AR OL hynny,cyfrifir atebolrwydd上午ffioedd AR航行按比例fesul wythnos gydag isafswm O 25%炔daladwy炔nhymor 1个交流isafswmö50%炔nhymor 2
 • 湄ffioedd cwrs llawn炔daladwy OS yw'r diwrnod奥拉夫ýbuoch炔bresennol wedi'i gofnodi AR OL diwrnod奥拉夫TYMORÿpasg
OL-raddedig(PAWB)

OS ydych炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)caiff艾希costau ffioedd dysgu EU haddasu按比例炔seiliedig ARýdiwrnod diwethafýbuoch炔bresennol。

ymchwil:

 • ystyrirÿflwyddyn academaidd炔gyfnod O 12个误
 • OS ydych炔gadael艾希rhaglen炔gynnar byddwch炔达鲁1 / 12fedögyfanswmýFFI水合位于y dyddiad奥拉夫ýbuoch炔bresennol
 • OS ydych炔fyfyriwr cartref / Y杜交流炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)CYN Y 5 hydref 2018,caiff costau艾希ffioedd dysgu EU canslo YN gyfan gwbl
 • codir isafswmØ £1000 AR fyfyrwyr rhyngwladol YM mhob achos
 • rhaid塔鲁misoedd rhannol魔misoedd llawn
 • mae'r ffioedd llawn YN daladwy AR OLŸ9fed误ymrestru

myfyrwyr一个addysgir:

OS ydych炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)caiff艾希costau ffioedd dysgu EU haddasu按比例*炔seiliedig ARýdiwrnod diwethafýbuoch炔bresennol。

 • ystyrirÿflwyddyn academaidd炔gyfnod astudio 30 wythnos AR gyfer妖精艾希rhaglen一个addysgir(rhan 1)炔ogystal 60 credyd AR gyfer艾希traethawd HIR(rhan 2)
 • caiff ffioedd EU haddasu AR帆按比例炔wythnosol AR gyfer rhan 1(LLAI costau'r traethawd HIR); gweler enghreifftiau伤残人体育组织AR gyfer POB带ffioedd
 • OS ydych炔fyfyriwr cartref / Y杜交流炔tynnu'n OL o'ch rhaglen炔gynnar(neu'n gohirio艾希astudiaethau)CYN Y 5 hydref 2018,caiff costau艾希ffioedd dysgu EU canslo YN gyfan gwbl
 • codir isafswmØ £1000 AR fyfyrwyr rhyngwladol YM mhob achos
 • 湄costau llawn rhan 1炔daladwy OS yw'r diwrnod奥拉夫ýbuoch炔bresennol wedi'i gofnodi AR OL diwrnod奥拉夫TYMORÿpasg
 • 湄ffioedd cwrs llawn(rhan 1 2)炔daladwy OS ydych炔tynnu'n OL / gohirio AR OL cwblhau rhan 1个交流rydych WEDI dechrau艾希traethawd HIR

* fformwla一个ddefnyddir AR gyfer cyfrifiadau YN ystod cyfnod '一个addysgir' rhaglen: 2/3 X FFI草坪X nifer年wythnosau / 30