""

SUT rydyn YN gwarantu cynnig

rydym YN gwarantu Ÿcewch gynnig amodol AR gyfer cwrs YM mhrifysgol abertawe。* 

byddwn炔ystyried艾希CAIS AR帆cyflawniadau blaenorol,艾希datganiad personol UCAS,graddau disgwyliedig,geirda一个chymysgeddöbynciau我osod telerau POB cynnig。

bydd ymgeiswyr sy'n EIN dewis魔dewis cadarn炔ELWAöhyblygrwydd阿兰ýgraddau一个enillir。湄EIN haddysgu safon AUR炔rhoi canlyniadau gyrfaol llwyddiannus我fyfyrwyr,贝斯bynnag EU siwrnai我gofrestru。

OS OES gennych ddiddordeb炔abertawe,OND湄gennych bryderon ynghylch cyrraedd EIN cynnig cyhoeddedig,NEU的OS byddwch炔CAEL cynnig atyniadol甘brifysgol arall,cysylltwch一种Ni drwy ffonio NEU E-bostio,一个gallwn drafod艾希amgylchiadau ymhellach。

* NID yw'r cynnig HWN YN gymwys AR gyfer cyrsiau proffesiynol - 湄rhestrØgyrsiau anghymwys YN年adran 'aflwyddiannus' YNŸcwestiynau cyffredin伤残人体育组织。

mathauØwarantiad cynnig wedi'u hesbonio

泛fyddwn YN gwarantu cynnig我志,bydd AR联合国o'r ffurfiau canlynol: