""

rydych志WEDI derbyn艾希cynnig甘brifysgol abertawe!

贝斯美HYN YN EI olygu?

bydd UCAS炔dweud wrthych炔ffurfiol贝丝yw'r penderfyniad甘ÿbrifysgol,甘gynnwys unrhyw amodauýmae'n rhaid EU bodloni CYN dechrau'r flwyddyn academaidd。 dangosirÿmanylion AR ucas轨道.
 
OS wnaethoch智nodi cyfeiriad电子博斯特dilys AR艾希CAIS,bydd UCAS YN艾希电子bostio泛fydd penderfyniad wedi'i wneud。 ER mwyn gwARchod gwybodaeth gyfrinachol,NI fydd年电子博斯特炔cynnwysÿpenderfyniad; bydd angen我阴气fynd我跟踪我wirio'r manylionØ路政署。

gallwch hefyd ddefnyddio跟踪我dderbyn NEU wrthod cynigion一个NEWID manylion personol,MEGIS cyfeiriad后,rhifffôn一个chyfeiriad电子博斯特。

NI ystyrir BOD cynigion drwy unrhyw fodd arall YN gyfreithiol rwymol。 NI ddylid ystyried unrhyw ARwyddØdderbyniad甘aelodØ人员魔cynnig LLE,AC妮ddylid ystyried EI FOD YN rhwymol mewn unrhyw fodd,CYN derbyn cynnig ffurfiol drwy UCAS。

 

mathauØgynigion

derbyn艾希cynnig

dewis艾希cynigion cadARn交流yswiriant

锅fyddwch WEDI clywed甘摆锤prifysgolýgwnaethoch盖斯iddynt,bydd UCAS炔gofyn我智gyfyngu'ch dewisiadau gwreiddiol我ddau ddewis terfynol - dewis 'cadARn' 一个dewis 'yswiriant'。

OS byddwch YN derbyn DAU gynnig,dylech ystyried cadw cynnig yswiriant syddâgofynion graddau是na'ch dewis cadarn。 OS byddwch YN methuâbodloni gofynion艾希dewis cadARn,OND WEDI derbyn cynnig yswiriant ADDAS,byddwch YN sicrhau LLE mewn prifysgolØ路政署。

NID OES rhaid我智wneud dewis yswiriant,OND湄CAEL dewis ARall炔synhwyrol。

dylai'ch dewis cadARn FOD AR gyferýbrifysgol rydych炔EI hystyried魔ýLLE gorau我志,NIDÿcynnig uchafÒreidrwydd。 dylai'ch dewis yswiriant hefyd FOD AR gyfer prifysgolŸbyddech YN hapus我FYW交流astudio ynddi。

cofiwch,美艾希penderfyniadau AR年amser HWN YN derfynol,外轮ystyriwch艾希dewisiadau YN ddwys。 NID yw'n bosib gwrthod艾希dewis cadarn呃mwyn derbyn艾希dewis yswiriant ADEG艾希canlyniadau OS ydych YN bodloni amodau艾希dewis cadARn。

ARgymhellwn:

  • OS河畔ydych WEDI ymweld镍AR ddiwrnod ymweld 一个drefnwyd NEU WEDI ymweld镍YN anffurfiol,siARadwchâmyfyrwyr presennol a'r人员academaidd LLE bo'n bosib,一个dewch我brofi awyrgylch abertawe'n gyffredinol。
  • byddwch YN realistig ynghylchŸgraddauŸbyddwch YN欧盟CAEL。 OS ydych炔dewis cynnig yswiriant,gwnewch炔SIWR FODýgofynion炔是Na rhai艾希cynnig cadARn。
  • ewch我wefan UCAS,LLE cewch wybodaeth上午Ÿbroses gwneud CAIS一个rhai awgrymiadau defnyddiol。
  • siARadwchâ'chteulu,athrawon,cynghorwyr一个ffrindiau上午艾希opsiynau。
  • cysylltwchâ OS OES unrhyw wybodaeth arall sydd EI汉根ARnoch,一个allai FODögymorth i'ch gwneud penderfyniadau。

bydd angen我阴气ROI gwybod我UCAS PA ddau GWRS rydych chi'n EI ddewis trwy ddefnyddio'ch cyfrif 轨道UCAS。 unwaithÿbyddwch WEDI gwneud HYN,bydd UCAS炔gwrthod艾希霍尔gynigion eraill AR艾希rhan。

 

OS OES gennych志unrhyw gwestiynau,cysylltwch A'N TIM

llun水合gwener - 9 5:00(AR AGOR amser cinio)

ffoniwch妮AR +44(0)1792 295 111

ebostiwchÿTIM derbyniadau

derbyn cynnig - cwestiynau cyffredin

gweler伤残人体育组织时RAI o'r ymholiadau cyffredin一个gawn甘ymgeiswyr sy'n derbyn cynnig gennym妮: