""

mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion ysgoloriaethau a bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig sy'n astudio ym mhrifysgol abertawe。 defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael mwy o wybodaeth am ysgoloriaethau penodol。 

mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y gymraeg lle bo modd。 

rydym yn croesawu ceisiadau yn y gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na'r saesneg。