""

gwasanaeth galw iechyd库姆111

ffoniwch 111 OS OES angenÿcanlynol arnoch:

  • cymorth meddygol brys,OND NID yw'n argyfwng 999
  • rydych chi'n meddwl BOD angen我阴气fynd i'r adran damweiniau交流achosion brys NEU美angen gwasanaeth gofal brys arallÿ演出arnoch
  • NID ydych chi'n gwybod PWY i'w ffonio neu的NID OES gennych feddyg teuluýgallwch EI ffonio
  • 美angen gwybodaeth iechyd NEU sicrwydd时许年HYN i'w wneud nesaf

 

胆ymgynghorwyr 111:

  • 投资回报率cyngor meddygol
  • 艾希cysylltuâmeddyg teulu lleol sy'n darparu gwasanaethŸTU艾伦·我oriau
  • 艾希cyfeirio在ddeintydd brys
  • 艾希cysylltuâgwasanaethau cymorth iechyd meddwl
  • 艾希cyfeirio在adran damweiniau交流achosion brys - 英勇路政署YN OED ALW上午ambiwlans AR艾希rhan