""

胆Ÿsiwrnai drwy'r brifysgol FOD YN gyfnod cyffrous一个chymysglyd我niferØfyfyrwyr。胆FOD YN heriol YN enwedig AR gyferŸrhai hynny syddâchyflwr ARŸsbectrwm awtistiaeth。

CAEL mynediad在gymorth HIR dymor
  • rhaglen ymgyfarwyddo上午ddeuddydd我fyfyrwyr newydd CYN iddynt ddechrau YNÿbrifysgol
  • grŵpcymdeithasol尤里卡我fyfyrwyr sydd AG awtistiaeth / cyflwr ARÿsbectrwm awtistiaeth
  • cymorth i'r myfyrwyr WRTH gofrestru AR gyfer lwfans myfyrwyr anabl。胆Ÿlwfans myfyrwyr anabl sicrhau BOD cymorth HIR dymor AR盖尔,drwy gydol amser myfyrwyr YM mhrifysgol abertawe。
  • sesiynau cymorth unigol
  • cymorth格达deall诊断öawtistiaeth / cyflwr ARÿsbectrwm awtistiaeth
  • cysylltu AG adrannau academaidd我drefnu addasiadau rhesymol泛fo'u汉根的e.e. amser ychwanegol mewn arholiadau NEU ddarpariaethau asesu gwahanol。