""

llety ym mhrifysgol abertawe

mae dechrau yn y brifysgol yn gorwynt o gyffro,ac yng nghanol y cyfan mae angen lle arnoch i ymlacio,myfyrio ac ymgartrefi oddi cartref yn syth。

p'un a hoffech fyw yn ein neuaddau clyd ar y campysau,yn ein pentref myfyrwyr dan y coed,neu yn un o'r adeiladau preifat gerllaw sydd wedi'u lleoli gan ein hasiantaeth gosod tai,gwasanaethau llety myfyrwyr,maeeintîmwaswasethau preswyl wrth law i wneud ynsiŵreich bod yn dewis y llety perffaith i chi。 

mae ystafelloedd ar gael sydd wedi'u haddasu ar gyfer y bobl hynny syddâgofynionarbennig,gan gynnwys cadeiriau olwyn。

 

“单总线”

cynlluniwch eich siwrne ar-lein

 

cyfathrebu`n glir

rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety。 rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth。 os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau,byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni