""

Fideo llety Er Llwyddo

myfyrwyr mewn ystafell yn y pentref

Creu Cyfrif llety

gwneud cais am lety

Myfyrwyr Anabl

Llun myfyriwr anabl yn siarad

Rhith Daith

diwrnod agored rhithwir

Student ambassador on Open day in a simulator

Rhith Daith o gwmpas y llety

Communal area in Bay Campus accommodation

Rhith Daith o Campws y Bae

Exterior view of Bay Campus Tower

Rhith Daith o Campws Parc Singleton

Exterior view of Singleton Park Campus residences

Taith 360 o Ystafelloedd Campws y Bae

Taith 360 o Ystafelloedd Singleton

Cyngor i Fyw mewn Preswylfa

Cyfleusterau'r Preswylfeydd

Arweiniad i Abertawe i Fyfyrwyr

Siopau Singleton

bywydcampws

bywydcampws

Manylion Gadael

UUK Code logo 'We're committed to better student living!'
logo'r Cod llety Myfyrwyr

'Unibus'

CYNLLUNIWCH EICH SIWRNE AR-LEIN

 

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni