""

贝丝YW RESNET?

mae'r rhwyd​​waith preswylfeydd(RESNET)炔gydweithrediad rhwngýgwasanaethau preswyl交流undebÿmyfyrwyr。 EI点头YW sicrhauý瘿POB myfyriwr sy'n BYW mewn preswylfa ELWA o'r profiad myfyriwr gorau posib YM mhrifysgol abertawe drwy gynnal digwyddiadau一个gweithgareddau,rhedeg ymgyrchoedd一个darparu eitemau i'w hetifeddu。

湄RESNET炔weithredol drwy gydolýflwyddyn academaidd一个byddÝswyddogion preswyl(RO)炔rhoi'r霍尔wybodaethýbydd EI汉根arnoch是ddigwyddiadau undebÿmyfyrwyr,newyddion我breswylwyr交流unrhyw ymgyrchoedd sydd AR ddod甘年undeb交流炔年ardaloedd preswyl。

gweithdai RESNET

ydy'ch cyfeillion TY YN effeithio arnoch mewn ffordd negyddol neu的OES gennych broblemau gyda'ch ystafell?

mae'ch cydlynydd RESNET YN rhedeg sesiynau我阴气sgyrsio上午unrhywbeth。

  • preswylwyr pentrefŸmyfyrwyr:dydd llun 2yp-3yp derbynfa'r pentref。
  • preswylwyr公园单:dydd mawrth 2yp-3yp YN nerbyfa普雷塞利。
  • preswylwyr campwsŸBAE:dydd mercher 3yp-4yp YN nerbynfaÿTWR。

gweithgareddau RESNET

rydym YN cynnal digwyddiadau YN rheolaidd YN lleoliadau undebŸmyfyrwyr,交流联合国digwyddiad penodol rydym YN SIWRŸbyddwch YN EI fwynhau YW 'i'r GLAS - AC上午DDIM'。 YNŸdigwyddiad HWN美POB myfyriwr preswyl YN MYND我babell groeso'r glasfyfyrwyr我gynrychioli艾希neuadd YNŸ汉邦mwyaf YN abertawe! rydym YN trefnu bwth ffotograffau我gofio'r noson一个bysus我sicrhau艾希BOD YN cyrraedd交流YN gadael YN ddiogel。

rydym YN trefnu teithiau我benrhyngŵyr,宜家siopa nadolig盈nghaerdydd。炔ÿgorffennol rydym WEDI trefnu gwersi syrffio,diwrnodau chwaraeon traeth炔360 sglefrioIâYNG ngwleddýgaeaf ARÿglannau。 rydym炔trefnu奥达尔ymlacio炔nawns年HAF一个bysus我ddigwyddiadau毛尔drwy gydolÿflwyddyn。

数字读出器ÿblynyddoedd diwethaf湄RESNET WEDI darparu buddion hirdymor anhygoel AR gyfer myfyrwyr,MEGIS setiau teledu,ardaloedd barbeciw,cwrt PEL-fasged一个phêl-droed,ardaloedd blodau gwyllt,AC rydym WEDI ailddodrefnu ystafell gyffredin单例。 

tocynnau prifysgol abertawe

艾希preswylfa,艾希profiad

SUT allwch gyfranogi一个NEWID艾希preswylfa呃gwell? SUT allwch sicrhau eitemau i'w hetifeddu AR gyfer艾希奥达尔? mae'n hawdd! lleisiwch艾希谷仓AR跑艾希neuadd! rhowch wybod i'ch swyddog preswyl上午broblemau YN艾希奥达尔,gofynnwch iddynt SUT allwch gyfranogi一个gwiriwch PA weithgareddau maent YN gweithio arnynt AR HYNØbryd。

ychwanegwch艾希swyddog preswyl AR的Facebook drwy'r ddolen伤残人体育组织我dderbyn年wybodaeth ddiweddaraf,一个chymerwch跑YN年霍尔weithgareddau maent YN欧盟trefnu。

mae'r rhwyd​​waith preswylfeydd YN gyfle我阴气wneudŸgorau o'ch blwyddyn gyntaf YNŸbrifysgol - gwnaethom fwynhau EIN blwyddyn gyntaf妮YN fawr,nawr EIN gwaith妮YW gwneud YN SIWR艾希BOD志YN hefyd!