cadwch YN ddiogel dramor ...

Myfyrwyr mewn cwch gydag un yn cwympo

paratowch AR gyfer艾希amser dramor

CYN我智deithio,mae'n bwysig艾希BOD炔ystyried problemau mewn perthynasâ'chiechyd a'ch LLES a'ch BOD炔gwneudýtrefniadau angenrheidiol。

yswiriant teithio prifysgol abertawe
平移fyddwch炔teithio dramor魔myfyriwr AR fusnes swyddogol prifysgol abertawe,bydd gennych hawl我ddefnyddio波利西yswiriant teithio cynhwysfawrÿbrifysgol。 mae'r polisi'n ddilys o'r ADEG rydych YN gadael艾希preswylfa arferol,YN工会CYN dechrau'ch cwrs,谭ÿdaith ADREF YN塞斯AR OL diwedd艾希cwrs。 dilynwchŸddolen上午fanylionŸ波利西yswiriant AR myunihub。 hefyd,湄gennych hawl I 7 niwrnodöwyliau炔联利支助â'r波利西,一个gellir cymrydýrhain炔工会CYN艾希cyfnod astudio,炔ystod艾希cyfnod astudio neu'n工会AR EI OL炔unig。艾希cyfrifoldeb智YW darllený波利西HWN一个chadarnhau EI FOD炔diwallu'ch anghenion penodol。 OS河畔yw'n gwneud hynny,YNA bydd YN rhaid我阴气brynu yswiriant atodol。 OS penderfynwch ymestyn艾希cyfnod dramor,bydd炔rhaid我智brynu yswiriant teithio ychwanegol。

argyfwng meddygol dramor
OS bydd gennych argyfwng meddygol YN ystod艾希cyfnod dramor,AC OS bydd angen cymorth meddygol drwy'r yswiriant teithio一个ddisgrifir uchod,bydd YN rhaid我太极拳,neu基因rywun AR艾希rhan,gysylltu一个全球性的响应,fydd YN helpu格达biliau ambiwlans / ysbyty。 darperir 

manylion cyswllt YNŸ波利西yswiriant teithio。 OS NA fyddwch炔gwneud HYN,mae'n bosibÿbydd年yswiriant teithio uchod炔DDI-RYM。 

cerdyn yswiriant iechyd ewropeaidd
OS ydych YN astudio YN ewrop,bydd YN rhaid我阴气gyflwyno CAIS上午gerdyn yswiriant iechyd ewropeaidd我fyfyrwyr。 NI ellir cwblhau ceisiadau AR-LEIN neu的数字读出器ýffôn。 byddwn炔rhoi llythyr我智一个bydd炔rhaid我智EI gyflwyno gyda'ch CAIS甘ýbydd HWN炔cadarnhau'r canlynol:

  • ENW一个chyfeiriadŸsefydliad addysgol YNÿ杜
  • cyfeiriad LLE byddwch YN astudio dramor
  • manylionŸcymhwyster艾希BOD YN astudio AR EI gyfer
  • dyddiad dechrau艾希cwrs
  • dyddiadÿdisgwylir我智orffen艾希cwrs

CEIR rhagorØwybodaeth上午ŸCAIS AR wefanÿ cerdyn yswiriant iechyd ewropeaidd我fyfyrwyr。

cysylltuâ'chmeddyg teulu
OS OES gennych gyflwr meddygol hirdymor,sicrhewch FOD gennych lythyr甘艾希meddyg teulu / ysbyty sy'n dweud艾希BOD炔ddigon IACH我deithio; dylech鲍勃amser fyndârhestr o'ch meddyginiaeth hanfodol格达志hefyd。 OS OES gennych bresgripsiwn rheolaidd neu的OS ydych炔cymryd meddyginiaeth炔rheolaidd(GAN gynnwys dulliau阿塔尔贝哈cenhedlu),trafodwch SUT我盖尔艾希presgripsiwn dramorâ'chmeddyg teulu。 cofiwchŸ胆enwau masnachol一个dognau meddyginiaeth amrywio dramor。 OS ydych炔MYND我ewrop,trefnwch我unrhyw ddogfennau iechyd pwysig盖尔EU cyfieithu。

brechiadau交流imiwneiddiadau
dylech sicrhau艾希BOD YN CAEL年霍尔frechiadau angenrheidiol sy'n berthnasol i'r wlad LLE byddwch YN BYW,甘gynnwys gwledydd rydych YN bwriadu teithio iddynt YN ystodÿgwyliau。 dylech fynd我wefanÿ swyddfa dramor一个chymanwlad 我焊接Ÿrhestr ddiweddaraf o'r brechiadau gofynnol,ynghydâgwybodaeth gyffredinol bwysig上午deithio。

cymorth ychwanegol

OS OES angen cymorth ychwanegol arnoch AR gyfer艾希cyfnod dramor,cofiwch gysylltuâ'rgwasanaeth perthnasol YMA YM mhrifysgol abertawe ymhell CYN艾希taith。 efallaiŸbyddwch上午gysylltuâ'r swyddfa anableddau neu'r gwasanaethau LLES AR和campws。