PA ddewisiadau sydd gennych AR OL GRADD ymchwil?

炔nhermau ystadegol,湄graddedigion博士炔FWY tebygö盖尔swydd NA graddedigion格达GRADD gyntaf炔unig。外轮,贝丝maent YN EI wneud AR OL iddynt raddio?

tybir BOD graddedigion doethurol YN gyflogadwy iawn mewn ystod eangØswyddi。 cafodd astudiaeth ddiweddaröraddedigion doethurol炔ystodý10个​​mlynedd ddiwethaf FOD 50%炔CAEL EU cyflogi YM MAES addysg,OND BODÿ50%arall炔rhoi EU sgiliau arbenigol,a'u sgiliau generig lefel uchel,AR waith mewn ystod eangöswyddi amrywiol。 Ÿmeysydd mwyaf arwyddocaol oedd:

  • gweithgynhyrchu
  • cyllid
  • 比讷的Tg
  • iechyd
  • gweinyddiaeth gyhoeddus 

美DAU lwybr cyffredinolŸ美graddedigion ymchwil YN欧盟dilyn