""

cyfarfod EIN恬academaidd

YNŸcoleg peirianneg,rydym YN cyflogi人员ysbrydoledig sy'n arweinwyr比亚迪eang YN欧盟meysydd。美EIN hacademyddion WEDI gweithio格达diwydiant交流WEDI sefydlu partneriaethau格达chwmnïau一个darparwyr addysg LEDLEDÿ比亚迪。

美EIN hymchwil barhaus YN CAEL effaith FYD-eang交流rydym YN parhau我ddatblygu EIN dulliau addysgu gyda'r点头Øgynhyrchu'r genhedlaeth nesafØbeirianwyr比亚迪eang llwyddiannus。

 


pennaethÿcoleg peirianneg

年athro斯蒂芬·克褐色

dirprwy bennaethÿcoleg peirianneg a'r cyfarwyddwr arloesi交流ymgysylltu

年athro约翰sienz

dirprwy bennaethÿcoleg peirianneg a'r cyfarwyddwr dysgu交流addysgu

年athro克里斯·阿诺德

dirprwy bennaethÿcoleg peirianneg a'r cyfarwyddwr ymchwil

年athro p nithiarasu

dirprwy gyfarwyddwr dysgu交流addysgu

保罗博士​​荷兰

penaethiaid canolfannau ymchwil

 

工作人员gwyddor chwaraeon

Graffeg o gorff pelydr-x yn rhedeg