ymrwymiadŸbrifysgol i'r gymraeg

美prifysgol abertawe YN法尔狮ØFOD YN brifysgol ddwyieithog。 golyga HYN FOD croeso我阴气ddefnyddio'ch cymraeg WRTH ddod我gysylltiadâ'rbrifysgol。

rydym WEDI ymrwymo我safonau'r gymraeg一个ddaeth我RYM AR 1个ebrill 2018,甘ddisodli EIN cynllun iaith gymraeg培尔•金特魔ýddogfen sy'n amlinellu PA wasanaethau一个fydd炔CAEL EU darparu trwy gyfrwngýgymraeg一个SUTýbyddÿbrifysgol炔ystyried YN llawn faterion sy'n ymwneudâ'rgymraeg WRTH wneud penderfyniadau波利西NEU strategaeth。

academi hywel teifi YW pwerdy'r gymraeg YNŸbrifysgol,AC YN gyfrifol上午ddatblygu cyfleoedd我fyfyrwyr astudio elefennau o'u cyrsiau YNÿgymraeg。 dyma hefyd gartref canolfan dysgu cymraeg BAE abertawe,AC adranÿgymraeg。

美swyddfa polisi'r gymraeg YN gyfrifol上午sicrhau BODŸbrifysgol YN cydymffurfioâsafonau'r gymraeg AC上午greu一个hyrwyddo cyfleoedd我fyfyrwyr,aelodau'r cyhoedd员工,ddysgu cymraeg一个defnyddio'u cymraeg。