""

croeso i'r adran gyllid

mae'r adran gyllid YN darparu gwasanaeth ariannol成本effeithiol,effeithlon一个phroffesiynol,AC YN gyfrifol上午gofnodi'r霍尔drafodion ariannol mewn perthynasâ'rbrifysgol。

caffael                                                                                pensiynau

cydymffurfiaeth ariannol                                                   rheoli ariannol 

cyflogres                                                                          systemau cyllid                                                                          

cyfrifeg ariannol                                                               taliadau                                                                                       

gweinyddu cyllid                                                               trethi                                            

incwm                                                                            

cyfeiriad:

年adran gyllid
prifysgol abertawe
单公园
abertawe
SA2 8页

 

gwybodaeth gyswllt:

ffôn:+44(0)1792 295432

E-博斯特: finance.secretariat@abertawe.ac.uk