""

croeso我gydymffurfiad ariannol

mae'r TIM cydymffurfiaeth ariannol YN gyfrifol上午sicrhau BOD甘年adran gyllidŸgallu我weithreduØfewn集合O reolau呃mwyn lleihau'r RISG AR gyfer年adran a'r brifysgol YNÿpendraw。 mae'r TIM cydymffurfiaeth ariannol YN gyfrifol上午sicrhau BOD年adran gyllid YN cydymffurfioâpholisïau,gweithdrefnau一个rheolau mewnol,YN ogystalâdeddfwriaethau allanol一个orfodir ARÿbrifysgol。 mae'r TIM cydymffurfiaeth YN年adran gyllid YN gyfrifol上午nodi一个rheoli risgiau cydymffurfio AR跑岁adran。