""

croeso我gyfrifeg ariannol

 mae'r TIM cyfrifeg ariannol YN anelu在ddarparu gwasanaeth ariannol effeithlon,effeithiol一个phroffesiynol sy'n cynnwys rhoi cyngor,cyfarwyddyd,arweiniad一个chymorth我鲍勃rhan o'r brifysgol a'i他-gwmnïau。

rydym YN gyfrifol上午ddarparu datganiadau ariannol blynyddol AR gyferŸbrifysgol a'i他-gwmnïau,甘gydymffurfio'n llawnâpholisïau一个gweithdrefnau ariannol cyfredol交流unrhyw ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r ffordd rydym YN cynnal EIN gwaith。

mae'r TIM hefyd YN gyfrifol上午feysydd MEGIS adrodd AR弹石路,rheoli阿里安parod交流adrodd AR阿兰在gostio一个phrisio(TRAC)ymagwedd dryloyw。 

gwybodaeth gyswllt:

E-博斯特: financialaccounting@abertawe.ac.uk