""

croeso i'r adran pensiynau

mae'r adran汉YN rhoi gwybodaeth是ÿcynlluniau pensiwn sydd AR盖尔我员工gyflogir甘brifysgol abertawe。

Ÿddau BRIF gynllun sydd AR盖尔我员工gyflogir甘brifysgol abertawe YW cynllun pensiwnÿprifysgolion(USS) AC ymddiriedolaeth cynilion cyflogaeth genedlaethol(巢).

mae'r brifysgol hefyd YN gweinyddu cynllun pensiwn prifysgol abertawe(SUPS) AR gyfer gweithwyr presennol,一 chynllun pensiwnÿ演出 AR gyfer nifer cyfyngedigØweithwyr cymwys。

OS OES gennych ymholiadau AR SUPS,E-bostiwch pensions@abertawe.AC.uk 

我盖尔rhagorØwybodaeth上午bensiynau YNŸgweithle,gweler gwefan llywodraethÿ杜

 

manylion cyswllt:

E-博斯特: pensions@abertawe.AC.uk