""

croeso我drethi

mae'r TIM trethi,YN rhan o'r adran cydymffurfiaeth ariannol,YN gyfrifol上午ddarparu gwasanaeth trethi proffesiynol,cynhwysfawr交流Øansawdd uchel AR跑Ÿbrifysgol。

mae'r TIM trethi YN gyfrifol上午reoli materion sy'n ymwneudâthrethi,rhoi cyngor AR平Ÿbrifysgol,adolygu,diweddaru一个gweithredupolisïau,gweithdrefnau一个rheolau trethi mewnol YN ogystalâchynnal adolygiadau allanol一个rhoi diweddariadau YN dilyn tribiwnlysoedd一个newidiadau i'r ddeddfwriaeth。 mae'r TIM trethi炔anelu在leihau'r RISG AR gyferýbrifysgol drwy sicrhau BODýbrifysgol gyfan炔cydymffurfioâdeddfwriaeth allanol一个pholisïau,gweithdrefnau一个rheolau mewnol LEDLEDÿbrifysgol。

 

manylion cyswllt:

E-博斯特: tax@abertawe.ac.uk