""

tiroedd syfrdanol lle gallwch weithio,astudio a chwarae

lleolir ein campws parc singleton hanesyddol mewn parcdir hyfryd o somen parc singleton; dyma un o brif fannau gwyrdd abertawe sy'n darparu erwau o barcdir gwyrddlas i bawb eu mwynhau。 mae campws y bae newydd yn ymyl y traeth a ger safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig(soddga)twyni crymlyn,sy'n cynnig cynefinoeddglanmôrichi eu harchwilio'n hamddenol。

caiff ein tiroedd hyfryd eu rheoligandîmoarbenigwyr rheoli tiroedd proffesiynol sy'n ymrwymedig i'w datblygu a'u cadw,fel y gall ein cymuned amrywiol yn y brifysgol fwynhau amgylchedd unigryw i gael seibiant o'u hastudiaethau NEU eu gwaith。

tiroedd arobryn

mae tiroedd campws parc singleton a champw​​s y bae wedi ennill statws y faner werdd,sy'n golygu mai ni yw'r unig brifysgol dau gampws yng nghymru i ennill y wobr nodedig hon am ein dau safle。 rydym hefyd wedi cystadlu'n llwyddiannus yn rheolaidd yng nghystadleuaeth abertawe yn ei blodau,gan ennill y wobr efydd am yr cystadleuydd newydd gorau a'r wobr aur am y busnes mawr gorau。

isod gallwch archwilio ein tiroedd a dysgu sut gallwch ein helpu i'w datblygu a'u cynnal a'u cadw。

Planhigyn yng Ngerddi Botaneg Parc Singleton
Coedwig ar diroedd Campws Parc Singleton
Pwll dwr Adeilad Glyndwr
是的oracl ar gampws Parc Singleton
Myfyrwyr yn cerdded heibio Abaty Singleton
Myfyrwyr yn cerdded drwy dwyni tywod Crymlyn
Gerddi Blodau Gwyllt 植物工业, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe

cysylltwchâthyy tiroedd

tîtyiroedpriffysgol abertawe,campws parc singleton,abertawe sa2 8pp

E-博斯特: grounds@abertawe.ac.uk