""
pobl yn chwarae criced

mae myfyrwyr yn ganolog我和一个wnawn yn chwaraeon abertawe。 drwy gynnig dewis helaeth o glybiau a chyfleoedd eraill,rydym yn creu awyrgylch sy'n ei gwneud hi'n haws i chi gymryd rhan mewn chwaraeon。

gallwch gystadlu mewn cystadlaethau bucs(chwaraeon prifysgolion a cholegau prydain),cystadlaethau lleol,cystadlaethau chwaraeon penodol neu gynghreiriau rhyng-adrannol anghystadleuol。

ond,os nad yw cystadlu ynmyndâchchbryd,mae cyfleoedd hefyd i wylio,gwirfoddoli neu hyfforddi。

海盗队

x

chwaraeon prifysgolion a cholegau prydain(bucs)yw'r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer y rhan fwyaf o chwaraeon ym maes addysg uwch ledled y du。

mae'n darparu strwythurau cystadlu helaeth er mwyn ennill pwyntiau bucs ar gyfer perfformiadau unigolathîmemewncynghreiriau,cystadlaethau cwpan a thwrnameintiau,chaiff y pwyntiau hynny eu nodi ar dabl cynghrair prifysgolion terfynol。

mae prifysgol abertawe bob amser yn ceisio gwella ei safle bucs ac yn nhymor 2018/19,ni oedd y sefydliad a wnaeth wella fwyaf drwy ddringo 14 safle yn nhabl bucs o'r 32ain safle i'r 18fed safle。

rydym yn adeiladu ar ein llwyddiant bob blwyddyn gyda mwy o dimau yn cael eu dyrchafu i gynghreiriau uwch,unigolion yn cyflawni canlyniadau gwych ac,yn bwysicach oll,y brifysgol yn cystadlu fel un o dan faner chwaraeon abertawe,gan ennill mwy o bwyntiau bucs。

os ed hainletwyr yn parhau i ychwanegu at eu cyflawniadau,credwn fod lle yn yr 20 uchaf yn darged realistig。

露水我gefnogieichtîm!

mae'r amserlen lawn ar gyfer cynghrair bucs 2018-2019 ar gael yma。 //www.bucs.org.uk/bucscore/search.aspx

rhowch gynnig arni

Dau fyfyriwr yn cystadlu mewn clefyddaeth

ni waeth beth fo'ch lefel,mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i chi roi cynnig ar rywbeth newydd,datblygu mewn camp sy'nmyndâchchbedd a bod yn rhan o deulu chwaraeon abertawe。

rydym yn cynnal wythnos rhowch gynnig arni ddechrau mis hydref lle y gallwch roi cynnig ar wahanol chwaraeon yn rhad ac am ddim - ond bydd angen aelodaeth chwaraeon i fyfyrwyr arnoch i gymryd rhan。

mae dosbarthiadau ffitrwydd chwaraeon abertawe yn cynnal sesiynau rhagflas am ddim yn ystod yr wythnos honno - archebwch le a rhoi cynnig arni。

mae llawer o'n chwaraeon yn cynnig cyfleoedd rhyng-adrannol - dewch o hyd i glwb asiaradânhwam sut y gallwch gymryd rhan。

  • mae pob un o'n clybiau chwaraeon yn cynnal sesiwn ragflas am ddim ddechrau'r tymor pan allwch roi cynnig ar gamp newydd heb orfodymaelodiâрlclwb
  • 我是一个小伙伴,一个小伙伴,一个小伙伴
  • os byddwch yn colli'r wythnos rhowch gynnig arni gyntaf,cynhelir un arall ddiwedd mis ionawr yn ystod wythnos gyflogadwyedd
  • rydym yn rhoi cyfle i fyfyrwyrymgymrydârolauar bwyllgorau clybiau chwaraeon,manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a dyfarnu,cyrsiau cymorth cyntaf a diogelwch a chyflawni rolau gwirfoddoli gweithredol gyda chwaraeon abertawe
  • rydym hefyd yn cynnig interniaethau i fyfyrwyr a swyddi i fyfyrwyr yn ein cyfleusterau neu gydag un o'n canghennau。
mascod