""

湄rhaglen chwaraeon perfformiad uchelýbrifysgol炔cynnwysgrŵpdetholÒchwaraeon。湄甘摆锤未o'r rhain bennaeth ffrwd sy'n gweithio'n AGOS gyda'r hyfforddwyr我ROI POB cyfle i'r athletwyr berfformio i'r safon uchaf。湄EIN chwaraeon perfformiad uchel hefyd炔ELWAöwasanaethau gwyddor chwaraeon,cyngor AR fforddöFYW AR gyfer athletwyr,ffisiotherapi一个chymorth cryfder一个chyflyru。

湄EIN gwasanaethau'n cynnig cyfleoedd aruthrol我athletwyr gystadlu AR lefel ELIT交流湄EIN partneriaethauâsefydliadau chwaraeon proffesiynol,MEGIS clwb PEL-droed砂石abertawe,Y gweilch,Y sgarlets,nofio库姆一个thennis bwrdd库姆,炔darparu cymorth ychwanegol我alluogi athletwyr艾利特我gyrraedd safonau cenedlaethol一个rhyngwladol。

美chwaraeon perfformiad uchel YN gallu manteisio AR gyfleusterau øsafon FYD-eang,甘gynnwysÿpentref chwaraeon rhyngwladol,a'r SIED,EIN canolfan cryfder一个chyflyru ELIT。

湄EIN timau WEDI cyflawni llwyddiant YNG nghystadlaethau chwaraeon prifysgolion一个cholegau prydain(海盗队),AC湄athletwyr unigol WEDI BOD炔fuddugol mewn cystadlaethau AR lefel brifysgol,genedlaethol一个rhyngwladol。美llawer o'r clybiau hefyd YN cynnig cyfle我gystadlu YN系统genedlaethol库姆AR gyfer欧派benodol。

mae'r brifysgol炔cynnig cynllun ysgoloriaethau athletwyr dawnus(TASS)1 fyfyrwyr sy'n athletwyr dawnus iawn,甘gynnwys buddion ariannol gwerth水合在3000£一个phecyn cymorth一个allai gynnwys hyfforddiant cryfder一个chyflyru,ffisiotherapi,cymorth seicolegol一个chyngor AR faeth ÿdarperir POB未ohonynt甘ymarferwyr cymwysedig。美llawerØbecynnau ysgoloriaeth AR盖尔。

呃BOD chwaraeon abertawe'n cefnogi athletwyr甘欧盟hannog我ddatblygu YM mhob MAES,rydym WEDI dewisŸchw​​araeon perfformiad uchel uchod。 OS OES gennych ddiddordeb mewn ymaelodiâchlwb NAD YW ARÿrhestr uchod,edrychwch AR EIN rheströ glybiau chwaraeon myfyrwyr sy'n cynnwys数字读出器50°glybiau gwahanol。