""

sicrhau bioamrywiaeth YM mhrifysgol abertawe

YM mhrifysgol abertawe,rydym炔hynod ffodus我盖尔cyfoethøgynefinoedd,o'r traeth一个thwyni campwsýBAE我goedwigoedd一个gerddi展区单。 mae'r cynefinoedd HYN YN gartref我陆Øfywyd gwyllt,甘EIN darparu AG adnodd bendigedig呃mwyn addysgu sgiliau hanfodol i'r genhedlaeth newyddØecolegwyr,cynnig cyfleoedd AR gyfer ymchwil一个darparu amgylchedd IACH sy'n我周围的工作人员,myfyrwyr一phreswylwyr lleol盖尔cyfle我ymlacio ychydig一个麻姑nerth newydd。 dywed EIN strategaeth gynaliadwyedd BOD炔rhaid我に邪prifysgol “warchod一个gwella bioamrywiaeth EIN campysau一个chyfathrebu欧盟gwerth魔mannau gwyrdd pwysig。” 美EIN cynllun gweithredu bioamrywiaeth二○一六年至2020年 YN esbonio'n联盟年HYN rydym YN EI wneud我sicrhau EIN BOD ni'n cyrraeddŸ点头HWN。

gallwch盖尔gwybod rhagor上午fywyd gwylltÿcampws,dysgu上午EIN gwarchodfa bywyd gwyllt,neu的焊接EIN GWE-卡美拉drwy glicio AR未o'r delweddau伤残人体育组织。

gweld EIN GWE-gamerâu

Llun agor o bili pala ar flodyn yn casglu paill