""

annog bywyd gwyllt ARÿcampws

YM mhrifysgol abertawe,rydym YN hynod ffodusØ盖尔cyfoethØgynefinoedd。 EIN cynllun gweithredu bioamrywiaeth二○一六年至2020年 sy'n llywio EIN霍尔waith amddiffyn交流annog bywyd gwyllt AR EIN campysau交流o'u hamgylch。

rydym YN amddiffyn EIN bywyd gwyllt drwy wreiddio technegau garddio sy'n annog bywyd gwyllt YNŸffordd rydym YN gofalu上午EIN tiroedd,甘nodi ardaloedd ADDAS呃mwyn Creu宾馆cynefinoedd newydd一个sicrhau BODŸbrifysgol YN ystyried NATUR WRTH IDDI ddatblygu。

mae'n swyddog bioamrywiaeth YN cynnal teithiau tywys rheolaidd AR平艾因campysau交流YM mharc单gerllaw,甘ROI cyfleoedd我的工作人员,myfyrwyr a'r gymuned ddysgu MWY上午EIN bywyd gwyllt一个chaelŸcyfle我FOD YN rhan o'r drafodaeth。

A close up image of yellow buttercup flowers amongst the green grass. gweld EIN cynllun gweithredu bioamrywiaeth

annog gwenyn

This image shows a bee on a white flower with greenery in the background

dyfarnwyd gwobr statws CARU gwenyn我NI上午EIN gwaith我annog bywyd gwyllt我ffynnu AR EIN campysau。 CARU gwenyn YW M输入甘lywodraeth库姆syddâ'r点头öannog pobl我helpu pryfed peillio MEGIS gwenyn一个gloÿnnod。 rydym YN法尔狮iawnØFODŸbrifysgol sy'n CARU gwenyn gyntaf盈nghymru!

cyflwynwyd DAU gwch gwenyn gennym AR gampws单YM误ionawr 2014 roeddŸcychod铁道部llwyddiannus美贝拉赫gennym chwe ohonynt! rydym炔法尔狮iawnöALLU dweud EU BOD炔parhau我dyfu'n gryf上diolch i'r gofal一个roddir iddynt gennym。

湄plannu blodau gwyllt brodorol,waliau gwyrdd,gadael ardaloedd gwyllt我wenyn nythu ynddynt一个chodi gwestai我bryfed OLL WEDI EIN helpu我greu cyffro AR绘制campwsý培hefyd。

gardd blodau gwyllt菌群INDUSTRIA

This image shows the Flora Industria Wildflower Garden which is based at Swansea University Bay Campus. There is lots of greenery, metal and a sign explaining the purpose of the garden.

YM误MEDI 2018年,agorwyd gardd blodau gwyllt菌群INDUSTRIA YN swyddogol。 lleolir年ardd,一个ariennir甘横生(SEF rhaglen allgymorth genedlaethol gerddi基尤),OCHR YN OCHRâ'r甲骨文AR gampwsÿ培。 gardd blodau gwyllt OL-ddiwydiannol ydyw一个ddyluniwyd我ddangos SUTý瘿达因一blodau gwyllt FYW OCHR炔OCHR水合炔OED ymysgÿseilos,Y simneiau,Y tyrrau a'r ffwrneisi炔ýtirweddau一个grëwyd甘ddyn mwyaf digyfaddawd。

湄甘 “chwyn” Y gerddi harddwch该隐sy'n cuddio EU NATUR wydn,甘ddodâlliw一个bywyd i'n tirweddau trefol一个darparu lloches一个ffynhonnell bwyd hollbwysig我wenyn,gloÿnnod一个phryfed peillio eraill。 ynghydâphlannu sy'n annog bywyd gwyllt arall AR平EIN campysau,美菌群INDUSTRIA YN cynnig凸轮sy'n helpu我gysylltu bywyd gwyllt AR平abertawe a'r TU hwnt。