""

darllenwch ymrwymiadau prifysgol abertawe:

“byddwn YN Creu宾馆amgylchedd dysgu cefnogol sy'n cyfoethogi profiad EIN霍尔fyfyrwyr。”

“byddwn炔cefnogi EIN myfyrwyr我gyflawni'r canlyniadau uchaf炔EU bywydau personol,academaidd一个phroffesiynol”。

“byddwn YN cynyddu cyfranogiad甘fyfyrwyrØgrwpiau一个chymunedau一个dangynrychiolir,AC YN darparu cymorth o'r ansawdd angenrheidiol i'w galluogi我lwyddo。”

“byddwn YN darparu amgylchedd diogel,cynhwysol一个chefnogol sy'n ategu EIN hymrwymiad我威娜amrywiaeth交流YN galluogi pobl我gyflawni欧盟potensial。”

darllenwch上午SUT rydym YN cefnogi EIN myfyrwyr

Myfyrwyr yn sgwrsio o amgylch bwrdd isel
  • 湄academi cynwysoldeb一个llwyddiant dysgwyr abertawe()炔gweithio我ddarparu cymorth academaidd一个bugeiliol cynhwysol AR gyfer EIN poblogaeth amrywiolÒfyfyrwyr。
  • 美academi dysgu交流addysgu abertawe(ADAA)YN datblygu人员YM meysydd dysgu,addysgu交流asesu cynhwysol。
  • academi hywel teifi YN hyrwyddo交流YN cefnogi dysgu cyfrwng cymraeg YM mhob rhan o'r brifysgol。 dysgwch FWY上午 hawliau myfyrwyr我ddefnyddio'r iaith gymraeg.
  • 美EIN gwasanaethau arbenigol YN cynnwys cymorth AR gyfer anabledd,LLES,llesiant,ffydd,阿里安,llety交流astudio academaidd。
  • 美EIN gwasanaethau llyfrgell一个gwybodaeth YN darparu canllawiau hygyrch交流YN cynnig mynediad hyblyg我adnoddau。

贝丝rydym YN EI wneud我ehangu mynediad i'r brifysgol

Myfyrwyr yn sgwrsio o amgylch bwrdd
  • rhowch gipolwg AR EIN rhaglen ysgolion一个cholegau AR gyfer disgyblion交流ysgolion一个cholegau addysg贝拉赫。
  • NI YW PRIF bartner rhaglen ymgyrraedd YN ehangachŸ去orllewin sy'n cynnig gweithgareddau dysgu一个chodi dyheadau。
  • edrychwch ARÿdetholiad eangögyrsiau rhan-amser,甘gynnwys rhaglen BA RAN-amser炔ÿdyniaethau,sydd AR盖尔炔年adran addysg barhaus我oedolion。
  • archwiliwch EIN cyrsiau blwyddyn sylfaen mewn:gwyddoniaeth,Y gwyddorau meddygol cymhwysol,peirianneg,cyfrifeg一个chyllid,rheoli a'r celfyddydau a'r dyniaethau。
  • darllenwch上午EIN graddau sylfaen mewn peirianneg,deunyddiau uwch,一个gweithgynhyrchu一个thechnolegau gwybodaeth一个digidol。