""

gosodwyd carreg sylfaen y brifysgol ganfreniniôr和pumed ar 19 gorffennaf 1920 a chofrestrodd 89 o fyfyrwyr(yn cynnwys 8 myfyrwraig)y flwyddyn honno。 erbyn mis medi 1939,65名工作人员,485 myfyriwr。

1947年昏暗的dd adeilad parhaol oedd ar y campws:abaty singleton a'r llyfrgell。 sylweddolodd y prifathro ar y pryd,js fulton,fod angenehangu'rystâdacroedd ganddo weledigaeth o gymuned hunangynhaliol,fyddai'n cynnwys cyfleusterau lletya,cymdeithasol ac academaidd ar un safle。 daeth ei weledigeth ef yn sail i gampws prifysgol cyntaf y deyrnas unedig。

erbyn 1960 roedd rhaglen ddatblygu ar raddfa fawr yn mynd rhagddi a thrwy hon codwyd neuaddau preswyl newydd,tŵrmathemateg a gwyddoniaeth,athŷ'lecoleg(ailenwyd yn ddiweddarach yntŷfulton)。 yan y 1960au hefyd aeth yr athro olek zienkiewicz ati i ddatblygu'r“dull elfen gyfyngedig”,a i iw dechneg chwyldroi dylunio a pheirianneg cynhyrchion gweithgynhyrchu。 roedd abertawe yn dechrau dangos ei bod yn sefydliad y dylid ei gymryd o ddifrif。

1971年,sefydlwyd llyfrgell glowyr de cymru yn 1973 ac agorwyd canolfan gelfyddydau taliesin ar y campws yn 1984. trosglwyddwyd yr ysgolion nyrsio rhanbarthol i abertawe ym 1992,ac agorwyd yr ysgol feddygaeth yn 2001. agorwyd y technium digidol yn 2005,a chwta dwy flynedd yn ddiweddarach agorodd y brifysgol ei sefydliad gwyddor bywyd,sy'n masnacheiddio canlyniadau a ddaw yn sgil gwaith ymchwil a wneir yn yr ysgol feddygaeth。 dechreuodd y gwaith o godi ail sefydliad gwyddor bywyd yn 2009。

yn 2012 fe ddechreuom brosiect uchelgeisiol o ehangu a datblygu campws,gan gynnwys agor ein campws y bae yn 2015; sef cartref y coleg peirianneg a'r ysgol reolaeth。 2018年agorom y drws i ddau brosiect pellach, y coleg; menter ar y cyd prifysgolabertaweânavitas(coleg rhyngwladol cymru abertawe,icws)a'r ffowndri gyfrifiadurol; cartref adrannau'r coleg gwyddoniaeth gan gynnwys cyfrifiadureg a mathemateg.

Fulton House 1960
Students 1960
College library 1960
Student Ball 1960