""

美prifysgol abertawe YN ymrwymedig我ddarparu amgylchedd LLE胆poblØ鲍勃gefndir gyflawni欧盟potensial llawn。

rydym YN cyflogi人员AR驶向欧盟sgiliau a'u galluoedd,AC rydym YN croesawu ymgeiswyrØgefndiroedd amrywiolâ'rnodweddion gwarchodedig canlynol:oedran,anabledd,rhyw,cyfeiriadedd rhywiol,ailbennu rhywedd,HIL,crefydd NEU GRED,statws priodasol,beichiogrwydd一个mamolaeth。 

贝丝rydym ni'n EI wneud

Criw o fenywod yn siarad ac yn gwenu

雅典娜天鹅

Dyn yn rhoi gwobr i fenyw yng ngwobrau Athena SWAN

mynegai cydraddoldeb YNÿgweithle

Baner LGBTQ+

mentora

Llun o ddwy fenyw sy'n rhan o'r cynllun mentora

rhwyd​​weithiau cydraddoldeb

Wynebau pobl yn gwenu ac yn edrych lawr mewn cylch ar y camera

urddas YNŸgweithle交流WRTH astudio

Pobl yn eistedd ar y grisiau yn sgwrsio ac yn chwerthin