prifysgoløsafon FYD-eang

Llun o'r awyr o gampws Singleton gyda choed a pharc singleton o'i amgylch a'r traeth a bae Abertawe cyfagos

贝丝YW galluogi perfformiad?

mae'r brifysgol炔ymroddedig我ddiwylliantöalluogi perfformiad sy'n anelu在gefnogi一个galluogi gweithwyr我gyflawni EU potensial,llwyddo炔EU rolau交流felly'n cyflawnithemâustrategol allweddolÿbrifysgol。 

美galluogi perfformiad YN amrediadØddulliau cysylltiedig一个fydd YN:   

  • egluro disgwyliadau ROL一个safon perfformiad gofynnolÿgweithwyr。
  • sicrhau BODŸgweithiwr YN glir阿兰年amcanion sefydliadol allweddol a'u rhan WRTH gyfrannu在gyflawni'r rhain。
  • darparu'r cymorth,YR adborth,YR hyfforddiant a'r sgiliau priodol我alluogi'r unigolyn我berfformio i'w lefel uchaf。
  • dileu unrhyw rwystrau sy'n阿塔尔·unigolyn rhag perfformio。
  • dangos BOD gweithwyr sy'n perfformio'n DDA炔CAEL EU cydnabod一个BODýrhai sy'n tanberfformio炔CAEL EU herio。

adolygiadau datblygiad proffesiynol的数字读出DRO wedi'u cwblhau 2014-2019

PDR completion rates to 2018