""

Y Coleg Gwyddoniaeth

Mae'r Coleg yn cynnwys chwe adran, a phob un ohonynt yn arwain ymchwil arloesol fyd-eang ac yn canolbwyntio'n llawn ar ddarparu addysg sy'n ysbrydoledig, yn ddefnyddiol ac yn llwybr i amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa gwerthfawr.

Mae'n hadran ar draws ddau gampws, gyda'r Biowyddorau, cemeg, Daearyddiaeth a ffiseg ym Mharc Singleton, a Chyfrifiadureg a Mathemateg ar Gampws y Bae.

Rydym yn cynhyrchu ymchwil sy'n pennu agenda o'r radd flaenaf. Mae straeon ymchwil diweddar yn cynnwys creu tanwydd hydrogen o wastraff plastig, monitro ymrannu ysgafell iâ Larsen C a chadwraeth dolydd morwellt. Mae llawer o'n hymchwil yn cyd-fynd â chyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Beth yw'r Ffowndri Gyfrifiadurol?

Bydd y cyfleuster Gwyddor Gyfrifiadol newydd o safon fyd-eang gwerth £32.5 miliwn yn esiampl euraidd o gydweithio ar ymchwil a bydd yn ceisio denu ymchwilwyr blaenllaw i Gymru, gan roi Abertawe wrth wraidd ecosystem ranbarthol ffyniannus o ymchwil a chwmnïau digidol.

Gwnewch gais am efrydiaeth ymchwil a ariennir

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Gwnewch gais am efrydiaeth ymchwil a ariennir

Mae Canolfan Ymchwil ac Arloesi y DU mewn Cudd-wybodaeth Artiffisial, Dysgu Peiriannau a Chyfrifiadura Uwch yn darparu cyfleoedd PhD 4 blynedd, wedi'u hariannu'n llawn ar draws meysydd eang ffiseg gronynnau a seryddiaeth, gwyddorau biolegol ac iechyd, a gwyddorau mathemategol a chyfrifiadurol.