""

croeso我ysgolýgyfraith希拉里YM mhrifysgol abertawe

mae'r ysgol YN dwyn ynghyd ddisgyblaethau'r gyfraith一个throseddeg mewn amgylchedd academaidd ffyniannus,格达chefnogaeth人员syddâphrofiad helaethØFYD gwaith。

炔ysgolÿgyfraith rydym炔ymfalchïo炔EIN henw哒rhyngwladol交流炔paratoi EIN myfyrwyr AR gyfer ystodöyrfaoedd sy'n gwneud gwahaniaeth我gymdeithas,甘gyfuno addysgöansawdd uchel gyda'r sgiliau sydd EU汉根AR gyfer gyrfaoedd academaidd neu的broffesiynol llwyddiannus 。

美EIN myfyrwyr WRTH galon ysgolÿgyfraith。 rydym炔darparu addysg unigryw一个chyfoes,邻lefel israddedig我的phd,甘hybu rhagolygon EIN myfyrwyr格达chyfleoedd dysgu drwy brofiad一个lleoliadau gwaith gydag ystodöbartneriaid allweddol。

mae'r ysgol炔canolbwyntio AR ymchwil,格达nifer helaethöganolfannau arbenigol AR绘制ýgyfraith一个throseddeg,炔amrywioöhawliau DYNOL植物我seiberderfysgaeth一个thechgyfreithiol。

gweldÿdarlun ehangach