""

graddau troseddeg

BSC troseddeg一个chyfiawnder troseddol  - 3 blynedd

dysgwch上午droseddoldeb,erledigaeth a'r系统cyfiawnder troseddol交流ennill dealltwriaeth ymarferolØdroseddeg。

BSC troseddeg一个seicoleg  - 3 blynedd

dysgwch上午droseddoldeb,erledigaeth a'r系统cyfiawnder troseddol OCHR YN OCHRâ'rprosesau seicolegol一个niwrowyddonol sy'n sylfaen i'r gweithgarwch。

BSC troseddeg一个pholisi cymdeithasol  - 3 blynedd

dewch我ddeall tr​​oseddu,EI achosion a'r ymatebion mewn CYD-destun比亚迪eang一个chymdeithasol ehangach。

LLBÿgyfraith一个throseddeg  - 3 blynedd(4 blynedd gydag astudio dramor)

enillwch ddealltwriaeth drylwyr o'r系统cyfiawnder troseddol魔rhanögymhwyso AR gyfer GRADD炔ÿgyfraith。